Synective Labs söker Dig som vill göra Examensarbete inom Machine Learning med fokus på Hårdvara och Inbyggda System.

Inför våren 2020 söker vi en eller flera studenter som vill jobba med den senaste tekniken inom Machine Learning/Deep Learning med inriktning på inbyggda system. 


Vi planerar att ge studenterna möjlighet att utveckla ett demonstrerbart system inom t ex bildanalys och/eller en-dimensionella signaler med tidsberoende faktorer. Givetvis finns kompetent handledning att tillgå under hela processen. Vi har ett antal färdigdefinierade förslag, men välkomnar även att diskutera studenternas egna förslag. 
 
Fokus kommer att ligga på att jämföra, selektera, optimera och träna lärande algoritmer för att lösa den specifika uppgiften. Här tar man hänsyn till både problemställningen och hur den implementeras effektivt i en hårdvara med relativt begränsad kapacitet. 
 
Implementation (inferens) sker t ex på Raspberry Pi eller, om speciellt intresse finns, på en motsvarande FPGA- eller GPU-plattform som vi väljer utifrån problemställningen.   


Exempel på problemställningar: 

⦁ Tal-till-text i realtid 
⦁ Klassificering av hand-gester i strömmande video-data 
⦁ Balansera en spelkula på ett lutande underlag som styrs av steg-motorer 


Dina kvalifikationer: 

⦁ MSc eller motsvarande inom Matematik, Datavetenskap eller Elektronik 
⦁ Intresse för Algoritmutveckling i allmänhet och ML i synnerhet 
⦁ Genuint intresse för hårdvara och inbyggda system 
⦁ Social och kunna uttrycka Dig väl i tal och skrift 
⦁ Goda kunskaper i programmering (C/C++/Python) är meriterande 
⦁ Erfarenhet av FPGA och eller GPU är meriterande 


Välkommen med din ansökan senast 2019-11-30! 

Skicka Din ansökan till: work@synective.se


För mer detaljer ring Gunnar Stjernberg på 0708 68 84 45

Share This