Regionchef – Göteborg

Vår personal, våra kunder och vår fortsatta utveckling av företaget är nyckelfaktorer på Synective Labs. Som regionsvarig ansvarar du för att din personal har utvecklande uppdrag som förstås samtidigt levererar värde till kund. Regionen är expansiv och viktiga komponenter i rollen är rekrytering och försäljning. Som medlem i ledningsgruppen arbetar du i nära samarbete med VD och övriga Regionchefer. Gruppen har ett gemensamt ansvar för företagets verksamhet, de tre kontoren är inte separata resultatenheter.

Det viktigaste för oss är att du har viljan och drivkraften att bygga ett vinnande lag. Du bör ha erfarenhet av teknisk försäljning och ett genuint intresse av människor; din personal och dina kunder.

Nyckeluppgifter kan delas in i följande:

· Försäljning och rekrytering med fokus på expansion

· Personalansvar och HR frågor

· Medlem i ledningsgruppen, samverkan med övriga kontor

Synective Labs är en av Sveriges ledande konsultföretag inom FPGA design, med starkt fokus på applikationer inom signal- och bildbehandling. Vi befinner oss i en expansiv fas där vår expertis efterfrågas i olika spännande tillämpningar.

Synective startade 2003 och har idag ca 25 anställda fördelade på våra kontor i Stockholm, Göteborg och Linköping. Vi är ett team av i huvudsak civilingenjörer med jämn spridning i kompetens och ålder. Samarbete och kundnytta står högt på agendan, liksom ett väl fungerande företag med högt engagemang.

Som Regionchef har du stora möjligheter att utveckla verksamheten i samverkan med personal och övriga i ledningsgruppen.

Låter det intressant? Ring mig! Niklas Ljung 0703 08 36 23 (VD).

Eller hör av dig via email: work@synective.se.

Välkommen med din ansökan!

Synective är ett trevligt och familjärt bolag av lagom storlek. Tillsammans med våra kunder jobbar jag och mina kollegor i teknikens absoluta framkant med dagens och morgondagens produkter.
Det är viktigt för företaget att ta väl hand om sina anställda och att alla ska känna att man är med och bidrar samt ständigt lär sig nya saker under resans gång. Vi träffas löpande utanför arbeter för att stärka sammanhållningen eftersom de flesta av oss har uppdrag ute hos våra slutkunder.
I mitt jobb blandar jag rollen som regionchef med en teknisk roll som systemarkitekt och implementatör ute hos kund. Det ger mig tillfälle både att umgås med mina anställda och att känna av marknaden och i vilken riktning tekniken och kunderna rör sig.

Gunner Stjernberg

Regionchef - Stockholm

Share This